Programes

Enginyeria, Gestió i Economia

 

Un dels perfils professionals altament capacitats que demanda la societat són els estudis integrats d'Enginyeria amb profunds coneixements en Gestió i Economia, tals que doten als professionals, a més dels coneixements tècnics més avançats en els camps tecnològics i de l'enginyeria, les competències pròpies de gestió empresarial i econòmica; obtenint d'aquesta manera un perfil professional altament capacitat per a la direcció d'empreses intensives en tecnologia a les diferents àrees organitzatives, així com en ens públics de regulació i coordinació.

 

Programes de grau i màster amb la UOC vigent:

 

Programes de doble màster són els següents en extinció:

Especialitats d'Enginyeria

 

Els programes d'Alt Rendiment en especialitats d'Enginyeria pretenen dotar d'un perfil d’enginyeria ampli, alhora que altament especialitzat en camps concrets de l'enginyeria, seguint un programa d'estudis intensificat en el temps que permeti acabar en els mateixos terminis que en les modalitats normals d'estudi.


Actualment, el programa només disposa d'un pla d'estudis d'aquestes característiques en extinció: