Comparteix:

Tutoria

Un dels eixos fonamentals del programa és el seguiment de l'estudiantat a través de l'acció tutorial coordinada entre el tutor de ARAT (UPC) i el tutor de les diferents titulacions, ja siguin pròpies de la UPC o externes.

 

El tutor de l'estudiant en la UPC, designat pel coordinador del programa ARAT, serà l'encarregat de realitzar les accions de seguiment. Aquestes accions són fonamentalment analitzar l'interès i la situació acadèmica i personal per fer una orientació de matrícula en ambdues titulacions, així com assistir a l'estudiantat en cas de situacions sobrevingudes i imprevists.

 

Es farà com a mínim una sessió a l'any de tutoria conjunta entre els estudiants del programa per mesurar les seves sensacions col·lectives i poder introduir millores futures en les orientacions de matrícula i itineraris recomanats.