Compromís de l'estudiantat

Una vegada admesos al programa, els estudiants hauran de treballar en pro de:

 

  • La correcta consecució de la matrícula realitzada conjuntament amb el tutor
  • Els objectius del programa i la seva formació acadèmica i personal
  • Seguir les directrius proporcionades pel tutor o el coordinador del programa
  • Mantenir un alt rendiment acadèmic


És fonamental que l'estudiant no descuidi una part dels seus estudis per afavorir uns altres, ja que el programa està plantejat per poder aconseguir el pla d'estudis triat en el mínim temps possible, no per poder cursar una titulació més en el temps ordinari que requeriria usualment.

En el cas d'incomplir-se els compromisos o per baix rendiment acadèmic, el coordinador del programa podrà donar de baixa del programa d'alt rendiment a l'estudiant. Per a això haurà de comunicar-li-ho a l'estudiant per escrit i justificadament, així com als centres afectats a efectes administratius. Això no impedirà, a efectes legals, que l'estudiant pugui seguir una doble titulació si així ho desitja, però no es garantiran per part de totes les institucions del programa de convalidacions.