Preinscripció

El procés d'admissió al programa ARAT està dissenyat per poder seleccionar aquells candidats amb un perfil més adequat als programes proposats i amb majors possibilitats d'èxit. A més dins de la programació anual s'estableix un nombre limitat de places.

Com fer la preinscripció?

En cas dels programes conjunts amb la UOC, la preinscripció es fa a través del següent formulari:

Formulari de preinscripció.

En el cas dels programes de doble màster ESEIAAT, la preinscripció es fa a través de l'aplicatiu de inscripció a màsters, on s'haurà de seleccionar la opció corresponent als programes d'alt rendiment:

Preinscripció màsters UPC.

 

Dates límit per realitzar la preinscripció:

La preinscripció dels programes conjunts amb la UOC estan oberts tot l'any i es realitza la selecció dos cops l'any. Pels programes de doble màster ESEIAAT es realitzarà la preinscripció dintre del periode de preinscripció dels màsters. En tot moment s'anunciarà a les noticies web les diferents dates límit.

Criteris de selecció

Els criteris de selecció que es podran aplicar són els següents:

  1. Valoració de l'expedient acadèmic (5 punts)

En el cas dels programes de grau, atès que l'accés al programa es fa únicament després de fase selectiva, es valoraran comparativament les sol·licituds i l'acompliment en la superació de les assignatures que la composen.

En el cas dels programes de màster, es valorarà l'expedient del grau d'accés.

  2. Adequació del perfil del candidat (1 punt)

Es podrà sol·licitar als sol·licitants un CV i una carta de motivació amb la qual es valorarà la proximitat del perfil del sol·licitant amb la proposta de titulació.

  3. Valoració de la carta de motivació (1 punt)

Es valoraran les capacitats i aptituds personals del candidat per cursar el programa.

  4. Entrevista personal (3 punts)

 Per poder fer una selecció més precisa i a més començar amb les dinàmiques personalitzades de les tutories, es podran realitzar entrevistes personalitzades amb els candidats.

 

La selecció es realitzarà per la coordinació del programa en aquells perfils que obtinguin la millor puntuació i un mínim de 6 punts.