MU en Enginyeria Industrial + MU en Enginyeria d'Organització

La combinació d’aquests dos estudis crea professionals amb un perfil que combina tant el caràcter tècnic com habilitats de gestió, direcció de projectes, planificació... Els estudis d'enginyeria industrial, de caràcter multidisciplinari i amb gran prestigi internacional, doten a l’estudiant de capacitats per dissenyar, implementar i innovar en productes i processos aplicables a qualsevol àmbit de l’activitat econòmica, mentre que els estudis d'enginyeria d'organització aporten capacitat de direcció, de planificació, d'anàlisi de dades i situacions i de presa de decisions.

Pla d'Estudis

En funció de l'itinerari escollit al MUEI, els plans d'estudi són els següents:

Quadrimestre M1A

Codi assignaturaAssignatures Màster Universitari en Enginyeria IndustrialCrèdits
220203 Instrumentació Bàsica 2,5
220204 Producció Automatitzada i Control Avançat de Processos 2,5
220205 Disseny i Construcció de Plantes Industrials i Serveis Complementaris 5
220206 Direcció d'Operacions 5
220207 Disseny de Màquines i Tecnologia de la Fabricació 7,5
220208 Enginyeria Tèrmica i de Fluids 7,5
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial)
220551 Gestió de la Innovació i la Tecnologia 5
220553 Direcció Comercial 5
Total crèdits
40

Quadrimestre M1B

Codi assignaturaAssignatures Màster Universitari en Enginyeria IndustrialCrèdits
220209 Sistemes de Generació, Transport i Distribució d'Energia Elèctrica 5
220210 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 5
220211 Tecnologia Energètica 5
220212 Arquitectura, Construcció Industrial i Instal·lacions 5
220213 Direcció Integrada de Projectes 5
220214 Càlcul i Disseny d'Estructures 2,5
220215 Enginyeria del Transport i Manutenció Industrial 2,5
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial)
220554 Direcció de Personal 5
220556 Direcció Financera 5
Total crèdits 40

Quadrimestre M2A

Codi assignaturaAssignatures Màster Universitari en Enginyeria IndustrialCrèdits
220216 Direcció d'Empreses 5
220270 Estadística Aplicada a Organització (optativa d'especialitat Organització Industrial) 5
220271 Mètodes Quantitatius d'Organització (optativa d'especialitat Organització Industrial) 5
220272 Disseny de la cadena de Subministrament (optativa d'especialitat Organització Industrial) 5
220273 Re-enginyeria de Processos (optativa d'especialitat Organització Industrial) 5
220274 Models i Eines de Decisió (optativa d'especialitat Organització Industrial) 5
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial)
220558 Control i Gestió de Costos 5
220567 Seminaris de Recerca a l'Enginyeria d'Organització 3
Optatives/Optional credits 12
Total crèdits 50

Quadrimestre M2B

Codi assignaturaAssignatures Màster Universitari en Enginyeria Industrial (especialitat Organització Industrial)Crèdits
Optatives generals 18
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial)
220565 Sistemes d'Informació 5
Optatives/Optional credits 3
Treball Fi de Màster (conjunt) 24
Total crèdits 50

Quadrimestre M1A

Codi assignaturaAssignatures Màster Universitari en Enginyeria IndustrialCrèdits
220203 Instrumentació Bàsica 2,5
220204 Producció Automatitzada i Control Avançat de Processos> 2,5
220205 Disseny i Construcció de Plantes Industrials i Serveis Complementaris 5
220206 Direcció d'Operacions 5
220207 Disseny de Màquines i Tecnologia de la Fabricació 7,5
220208 Enginyeria Tèrmica i de Fluids 7,5
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial)
220551 Gestió de la Innovació i la Tecnologia 5
220552 Mètodes Quantitatius en Organització 5
Total crèdits
40

Quadrimestre M1B

Codi assignaturaAssignatures Màster Universitari en Enginyeria IndustrialCrèdits
220209 Sistemes de Generació, Transport i Distribució d'Energia Elèctrica 5
220210 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 5
220211 Tecnologia Energètica 5
220212 Arquitectura, Construcció Industrial i Instal·lacions 5
220213 Direcció Integrada de Projectes 5
220214 Càlcul i Disseny d'Estructures 2,5
220215 Enginyeria del Transport i Manutenció Industrial 2,5
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial)
220554 Direcció de Personal 5
220556 Direcció Financera 5
220563 Disseny de la Cadena d'Aprovisionament 5
220557 Estadística Aplicada 5
Total crèdits 50

Quadrimestre M2A

Codi assignaturaAssignatures Màster Universitari en Enginyeria IndustrialCrèdits
220216 Direcció d'Empreses 5
Optatives d'especialitat (excepte Organització Industrial) 25
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial)
220553 Direcció Comercial 5
220558 Control i Gestió de Costos 5
220561 Models i Eines de Decisió 5
220567 Seminaris de Recerca a l'Enginyeria d'Organització 3
Total crèdits 48

Quadrimestre M2B

Codi assignaturaAssignatures Màster Universitari en Enginyeria IndustrialCrèdits
Optatives generals 18
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial)
220565 Sistemes d'Informació 5
220564 Emprenedoria Tècnica 5
Treball Fi de Màster conjunt 24
Total crèdits 52

Preinscripció

Podreu trobar els criteris de preinscripció al següent enllaç:

Preinscripció

Preus i matrícula

El preus de la matrícula són els següents: