Contacte i coordinació

Actualment, la coordinació del programa la duu a terme el Dr. Pep Simó.

Trobareu les seves dades de contacte al següent enllaç:

Contacte

Funcions

  • Coordinar les línies mestres de l'acció tutorial.
  • Tutoritzar els estudiants i ampliar els tutors, en cas de ser necessari
  • Coordinar els diferents programes
  • Proposar i crear nous plans d'estudi i programes d'alt rendiment
  • Buscar finançament i suport en el teixit científic i empresarial
  • Seleccionar els candidats
  • Coordinar-se amb les diferents universitats i centres que participin
  • Coordinar-se amb l'administració dels diferents centres a l'efecte del seguiment de les matrícules
  • Promocionar el programa, estendre les xarxes socials i potenciar la xarxa d'antics alumnes del programa
  • Aconseguir recursos econòmics per millorar el programa, així com el suport a l’estudiantat
  • Dotar de contingut a la web del programa i participar en la promoció dels estudis