Programa d'Alt Rendiment Acadèmic - Terrassa

El Programa d'Alt Rendiment Acadèmic de Terrassa (ARAT) és un programa que neix de la necessitat d'orientar i donar suport a l'estudiantat d'alt rendiment acadèmic del Campus de Terrassa. En ell participa estudiantat amb capacitat, interès i motivació per seguir estudis multidisciplinaris i intensificacions dels estudis. D'aquesta manera, el programa ofereix dobles i triples titulacions superiors en àmbits complementaris a les titulacions pròpies del Campus de Terrassa, que permeten dotar als alumnes de perfils altament capacitats en diferents àmbits professionals i de recerca, així com intensificacions.

Les àrees on actualment el programa ofereix plans d'estudi són:

Enginyeria, Gestió i Economia, per a obtenir un perfil professional altament capacitat per a la direcció d'empreses intensives en tecnologia a les diferents àrees organitzatives, així com en ens públics de regulació i coordinació.

Especialitats d'Enginyeria, per a obtenir una formació ampliada en àmbits concrets de l'enginyeria.